Avelsrekommendationer

AAKS rekommenderar att avelsdjur:

  • är röntgade med höftledsstatus A eller B
  • är röntgade med armbågledsstatus 0 (UA)
  • är ögonlysta utan anmärkning för ärtfliga sjukdomar
  • ej har mer än 4 avkommor, vilket motsvarar 5% av en generation
  • har korrekta bakställ och sunda rörelser
  • är balanserade vid möte med främmande människor

Klubben rekommenderar därutöver att tikar är över 24 månader vid valpning samt att kullar ej överstiger 6,25% i inavelskoefficient.