Styrelsen

Ordförande Anna Ringh
Klockrike 265
590 32 Klockrike
073 6856461 Epost
Vice ordförande Thomas Hultin
Lillhullsjön 151
860 13 Stöde
076 8270196 Epost
Sekreterare Michael Kjörling
Skörstorp Pirkum
52191 Falköping
0515-37256 Epost
Kassör Gunilla Johansson
Borgargatan 5B
619 35 Trosa
070-528 77 00 Epost
Ledamot Vakant
Suppleant 1 Jörgen Boström
ÖRAVAN 102
921 93 LYCKSELE
073-6996958 Epost
Suppleant 2 Jenna Alppiranta
SOLSTIGEN 9
512 51 SVENLJUNGA
076-0957932 Epost

Revisorer

Revisor Carina Lundgren
Litslena Ängsvallen 2
745 96 Enköping
0171 – 47 41 40
Revisor Jonas Öhrn
-
-
-
Revisorsuppleant Emelie Hultin
Lillhullsjön 151
860 13 Stöde
- Epost
Revisorsuppleant Christer Hult
Skärvavägen 9
352 36 Växjö
- Epost

Valberedning

Sammankallande Katarina Svensson
- Epost
Ledamot Kerstin Nordahl
Ormåker
611 99 Tystberga
0156 301 03 Epost
Ledamot Malin Olsson
- Epost